Donnerstag, Januar 05, 2012

Vene kool Eestis ühenduse jõulueelne pöördumine eesti rahvale

Nachdem keine estnische Zeitung den Weihnachtsgruss des Vereines zum Schutz der Russischen Schulen drucken wollte, hier ist die estnische Version:


Eesti haridusreform käib kogu hooga. Sealhulgas ka vene õppekeelega koolide üleviimine eesti õppekeelde. Näib, et kõik õige: ühine riik, üks riigikeel, üks haridussüsteem, ühised õppekavad. Aga see näilisus meenutab pigem sedasama sirget teed helgesse tulevikku, mis on alati viinud käijaid hoopis põrgusse. Ajalooliselt tõestatud, et vaid üksikriikidel ning ülipingutustega õnnestus sealt välja rabeleda. Kas väiksel ja vaesel Eestil selleks vajalikku jõuvaru leidub?

Kuni 5% elanikkonnast neile võõrasse keelde üleviia, sellesse „integreerida“, ehk ausalt öeldes – lasta nad assimileeruda 95%-ga on veel ettekujutatav tegu. See on tilk meres, ning ka selle ideaalne lahustamine nõuab suurt meisterlust ja pingutamist. Kui rääkida 1/3 elanikkona lahustamisest vaid kahekordselt seda ületavas koguses, sellest võib saada ainult mingi ettenähtamatu omadustega plahvatamiskaldumustega elujõutu mürk. Ning ise ei märka, kui selleks agressivseks tehisseguks muutub kogu uus Eesti põlvkond.
Iga rahva keel on selle iseloomu peegel. Me oleme nii erinevad, et niisama meid sobitada ühte, kumbagi raskelt vigastamata ei ole võimalik.Lihtsalt ei saa. Kooliaeg on loodud kõigepealt isiksuse arendamiseks. Ning kogu maailma pedagoogika üks põhimõtteid on see, et üldjuhul lapseareng peab toimuma emakeeles (kodukeeles). Kui laps selgelt aru ei saa, siis ka õpetada ei saa. Rääkimata sellest, et lapse päritolu süüdistavas õhkkonnas on võimatu üleskasvatada vaba, loominguline, elurõõmu tundev ning vaimselt terve isiksus.

Selles kontekstis on suureks patuks osutunud kõik need pealetungivad kümblused, lõimumised ja keeleinspektsiooni tegevus. Võõrsilt sissevoolava raha eest on loodud rangelt toimiv „riik riigis“, ning õppetaseme parendamise, efektiivsete metoodikate väljatöötamise asemel selle peategevuseks sai mõtetu repressioon. Kes, millal ja mis tingimustel hakkab neid veksleid kinni tasuma? Või see juba käib rahva mahasurumise, laialiajamise ning riigi ja riikluse laristamise kujul?

Eesti haridus on muudetud siiamikaksikuks, kus ühe (vene) tite peksmine ja suretamine viib kahtlemata ka selle teise (eesti) lahutamata osa hävitamisele. See lühinägelik, kurjust ja lõpmatut kättemaksu täis poliitika hävitab eelkõige eesti riiklust ja eesti keelt. Rahvusvähemusest laste mõnitamine, nende piinamine on üks ülimatest kuritegudest.

Nii madalale ei langenud isegi igast otsast nüüd kirutav nõukogude võimud: sõltumata rahvusest ja emakeelest, tol ajal kõigile lastele oli jäetud võimalus õppida emakeeles, arendati kõrgharidust, teadust, soodustati rahvakultuuri.

Samamoodi kui eesti rahvale on elutähtis eesti keele ja kultuuri säilitamine ning edasine areng, nii ka meile on elutähtis meie laste saatus ja meie identiteedi oma järeltulijaile edasiandmine. Meil ja teil, mõlemal osapoolel võtmesõnaks on ja jääb emakeelne haridus. Emakeel ja emakeelne haridus on need viimased põhiväärtused, mida peab teineteisele alles jätma, sest pärast nende mahamurdmist tulevikku jääb ainult pimedus ja kaos.

Oleme suures mures vene kooli saatuse pärast. Kutsume üles Riigikogu saadikuid, Valitsuse liikmeid, kogu eesti rahvast – igaüht oma isiklikule südametunnistusele: mõelge ja lõpetage see ebaõiglane laste kohtlemine! Ei või olla laps süüdi selles, et on sündinud siin ning mitte-eestlasena. Jõuluaeg on rahuaeg, las ta paneb teid ka selle üle mõtisklema.

Samas oleme tänulikud kõigile nendele eestlastele, kes vaatamata kogu propagandale on mõistusele jäänud ja vene kooli kaitseks oma allkirjad andnud. See annab loota, et nii Eestimaal ja kõigil eestimaalastel, kui ka haridusel Eestis on veel inimväärset tulevikku!

Lugupidamisega
MTÜ Vene Kool Eestis
e-post: russovet24@gmail.com
web: www.venekool.eu

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Muss man sich da wundern, dass niemand es publiziert hat? Nein, Text ist sehr schlecht geschrieben worden. Google Translate???

kloty hat gesagt…

Hallo Anonymous,

danke für Dein Hinweis. Leider ist mein Estnisch zu schlecht, um zu sagen, ob dieser Text gut oder schlecht geschrieben wurde. Gibt es auch andere Leser, die das bestätigen können? Das wäre ein wichtiger Hinweis an den Verein. Danke schön.

Anonym hat gesagt…

Guten Abend! Habe das erst nun gelesen. Nein, ist ganz gut geschrieben. Ich habe als Redakteurin gearbeitet und mein Estnisch ist sonst auch gut, bin ja Estin, für anderen Person Estnisch so gut schreiben ist es nicht so leicht, ich gebe als Note 1 in Deutschland.. Es gibt nur ein-paar Fehler mit Plural, sonst ganz gut. An den Verein kann man nur gute Wünsche weitergeben! Das erste Anonymous hat leider nicht Recht und ist viel zu viel arrogant. Sorry, es tut mir wirklich leid. Inhalt ist Inhalt, ich kommentiere das nicht, aber über estnische Sprache beim Schreiben kann man nichts schlechtes sagen. Ein-paar Fehler in Grammatik kann man verzeihen. Ich weiß, dass sogar die Deutschen, die Hochschulbildung haben, haben nicht mehr so guten Deutsch wegen PC, Twitter, Facebook und so. Aber das ist das andere Thema, Muttersprache ist Muttersprache, Fremdsprache ist was anderes u. besonderes!

Anonym hat gesagt…

Für das erste! Google translate macht nicht so gute Übersetzungen. Leider nicht. Für Publizieren sind Redakteurin u. andere passende Leute vorhanden. Die Sprache ist kein Grund dafür!

Anonym hat gesagt…

Die, die Russisch als Muttersprache sprechen, sollten keine Angst haben. Sie schaffen das alles. Sie schaffen das so, wie sie früher Französisch gesprochen haben, so, wie sie Englisch lernen, so wie sie in Deutschland Deutsch sprechen, so wie z. B. Frau A. Zabrodskaja u. Frau V. Ladönskaja Estnisch sprechen u. so, wie Herr M. Fritze Estnisch gelernt hat. Sie müssen/sollten nur das wollen, Estnisch lernen.

Anonym hat gesagt…

Eesti haridusreform käib kogu (täie) hooga, sealhulgas ka vene õppekeelega koolide üleviimine eesti õppekeelde. Näib, et kõik on õige: ühine riik, üks riigikeel, üks haridussüsteem, ühised õppekavad. Aga see näilisus meenutab pigem sedasama helgesse tulevikku viivat teed, mis on alati viinud käijaid hoopis põrgusse. Ajalooliselt on tõestatud, et vaid üksikutel riikidel ning suurte pingutustega õnnestus sealt välja rabel(e)da. Kas väikesel ja vaesel Eestil selleks vajalikku jõuvaru leidub?

Kuni 5% elanikkonnast neile võõrasse keelde üle viia, sellesse „integreerida“ ehk ausalt öeldes – lasta nad assimileeruda 95%-ga, on veel ettekujutatav (hoomatav)tegu. See on tilk (piisake) meres ning ka selle ideaalne lahustamine nõuab suurt meisterlikkust ja pingutamist/pingutust. Kui rääkida 1/3 elanikkonna lahustamisest vaid kahekordselt seda ületavas koguses, võib sellest saada ainult mingi kujuteldamatu plahvatamiskalduvuse (plahvatusohtlik) ja -omadustega elujõutu mürk. Ei märgatagi, kui selleks agressiivseks tehisseguks muutub kogu uus Eesti põlvkond.
Iga rahva keel on selle iseloomu peegel. Me oleme nii erinevad, et niisama meid sobitada ühte, kumbagi raskelt vigastamata (kahjustamata) ei ole võimalik. Lihtsalt ei saa. Kooliaeg on loodud kõigepealt isiksuse arendamiseks ning kogu maailma pedagoogika üks põhimõtteid on see, et üldjuhul lapse areng peab toimuma emakeeles (koduses keeles). Kui laps köigest aru ei saa, siis õpetada ei saa. Rääkimata sellest, et lapse päritolu süüdistavas (hukkamöistvas) õhkkonnas on võimatu üles kasvatada vaba, loominguline, elurõõmu tundev ning vaimselt terve isiksus.

Selles kontekstis on suureks patuks osutunud kõik need pealetungivad kümblused, lõimumised ja keeleinspektsiooni tegevus. Võõrsilt sissevoolava raha eest on loodud rangelt toimiv „riik riigis“ ning õppetaseme parendamise, efektiivsete metoodikate väljatöötamise asemel sai selle pöhitegevuseks (ülesandeks) mõttetu repressioon. Kes, millal ja mis tingimustel hakkab neid veksleid kinni maksma (tasuma on sünonüüm)? Või see juba käib rahva mahasurumise, laialiajamise ning riigi ja riikluse laristamise kujul?

Eesti haridus on muudetud siiami kaksikuks, kus ühe (vene) tite peksmine ja suretamine (surmamine; lahutamine)viib kahtlemata ka selle teise (eesti) lahutamata osa hävitamisele. See lühinägelik, kurjust ja lõpmatut kättemaksu täis poliitika hävitab eelkõige eesti riiklust ja eesti keelt. Rahvusvähemusest laste mõnitamine, nende piinamine on üks suurimaid kuritegusid.

Nii madalale ei langenud isegi nüüd igast otsast (küljest) kirutud nõukogude võim: sõltumata rahvusest ja emakeelest, tol ajal oli kõigile lastele jäetud võimalus õppida emakeeles, arendati kõrgharidust, teadust, soodustati rahvakultuuri.

Samamoodi kui eesti rahvale on elutähtis eesti keele ja kultuuri säilitamine ning edasine areng, nii ka meile on elutähtis meie laste saatus ja meie identiteedi oma järeltulijaile edasiandmine. Meil ning teil, mõlemal osapoolel on ja jääb vötmesönaks emakeelne haridus. Emakeel ja emakeelne haridus on need põhiväärtused, mida peaks teineteisele alles jätma, sest pärast nende hävitamist jääb ainult pimedus ja kaos.

Oleme suures mures vene kooli saatuse pärast. Kutsume üles riigikogu saadikuid, valitsuse liikmeid, kogu eesti rahvast – igaüht koputama oma isiklikule südametunnistusele: mõelge ja lõpetage see ebaõiglane laste kohtlemine! Ei või olla laps süüdi selles, et on sündinud siin ning mitte-eestlasena. Jõuluaeg on rahuaeg, las ta paneb teid ka selle üle mõt(isk)lema.

Samas oleme tänulikud kõigile nendele eestlastele, kes vaatamata kogu propagandale on mõistlikuks jäänud ja vene kooli kaitseks oma allkirjad andnud. See annab lootust, et nii Eestimaal ja kõigil eestimaalastel kui ka haridusel Eestis on veel inimväärset tulevikku!

Anonym hat gesagt…

Oleme suures mures vene kooli saatuse pärast. Kutsume üles riigikogu saadikuid, valitsuse liikmeid, kogu eesti rahvast – igaüht koputama oma isiklikule südametunnistusele: mõelge ja lõpetage see ebaõiglane laste kohtlemine! /Laps ei ole süüdi selles, et on sündinud Eestis ning mitte-eestlasena./ Jõuluaeg on rahuaeg, las ta paneb teid ka selle üle mõt(isk)lema.

Anonym hat gesagt…

Aber, will Kesknädal das nicht veröffentlichen? Von dort leitet das sofort weiter..